Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

Generalforsamling og fællesspisning

29. november – 18:00 - 21:30

Dagsorden til generalforsamling i Skive Sejlklub onsdag d. 29/11 2023 kl. 19:30 i klubbens lokaler.
Der er fællesspisning fra kl. 18:00.

Fællesspisning:

Vi starter med fællesspisning inden generalforsamlingen hvor der serveres en gryderet med ris og salat kl. 18:00.

Tilmelding til fællesspisning sker på MobilePay 37057 senest søndag den 26. november kl. 12:00 ved betaling af kr. 125,00. Der kan tilkøbes øl og vand i klubben på dagen.

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende regnskabsår.
 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
  1.  Bestyrelsen vil gerne genindstille Kalle Ramsdahl og Kurt Jensen til æresmedlemmer.
 5. Fastsættelse af kontingent og pladsleje.
  1. Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende satser. (ingen ændringer)
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (4 i lige år, 3 i ulige år).
  På valg til bestyrelsen er:

  1. Claus Bjerre, Niels Sohn og Niels J Hedevang. Claus ønsker ikke genvalg.
   Lone Palm stiller op til valg til bestyrelsen.

På valg af suppleanter til bestyrelsen er:

  1. Søren Koitzsch. Olof Tengvall. Begge er villig til genvalg.
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  På valg er:
  1. Niels Nørgaard, Ole Moth Madsen. Ole ønsker ikke genvalg.
   Steen Erik Nielsen stiller op til valg som revisor
  2. Der mangler kandidat til revisorsuppleant.
 1. Valg til faste udvalg.
  1. Kapsejladsudvalg
  2. Ungdomsudvalg
  3. Vinter/sommerpladsudvalg
  4. Arrangementsudvalg
 1. Eventuelt

Vi henleder opmærksomheden på vedtægternes §§7 og 4, her citeret i uddrag:

Fra §7:

Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse på tilsvarende måde.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene vil være til gennemsyn på opslagstavlen og på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år, og som har været medlem af klubben i de seneste 3 måneder forud for generalforsamlingen. Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i betalingsrestance vedrørende kontingent eller pladsleje.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Fra § 4:

Alle medlemmer kan senest 14 dage inden en generalforsamling indstille personer, som medlemmet mener har ydet en ekstraordinær indsats for klubben og sejlsport, til valg som æresmedlem. Æresmedlemmer er kontingentfrie og har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Indkomne forslag om æresmedlemmer bekendtgøres før generalforsamlingen jf. vedtægternes § 7. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

Detaljer

Dato:
29. november
Tidspunkt:
18:00 - 21:30
Begivenhed Kategori:

Sted

Skive Sejlklub – Klubhus
Strandvejen 24
Skive, 7800
+ Google Maps

Arrangør

Skive Sejlklub

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022