Generalforsamlingen 26 Marts kl. 19.00

9. januar 2019

Den årlige generalformaling er sat til 26 Marts kl. 19.00

Agenda til generalforsamlingen – 26 Marts 2019
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af regnskab og budget
4) Indkomne forslag (bestyrelsen har ingen)
5) Fastlæggelse af kontigent og vinterliggeplads
a. Bestyrelse foreslår at fastholde nuværende takster
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Ole Madsen (modtager genvalg)
b. Martin Breum (modtager genvalg)
c. Claus Bjerre (modtager genvalg)
7) Valg af suppleanter
a. Søren Koitz
b. Niels Jørgen Hedevang
8) Valg af revisor og revisor suppleant
a. Michael Møller
b. Kenneth Fuglsang
c. Knud Erik Sørensen
9) Valg til faste udvalg
a. Kapsejllads (Martin Breum, Phillip Rohde)
b. Arrangement (Claus Bjerre, Ulrich Prandelli)
c. Klubhus (Per Svendsen, Niels Jørgen Hedevang)
d. Ungdomsudvalg (Søren Johnsen, Phillip Rohde)
e. Sommer/Vinterliggeplads (Ole Madsen, Niels Jørgen Hedevang)
10) Eventuelt

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022