HomeUngdomSpørgsmål og svar

Hvad er det at sejle og hvornår kan man starte?

Allerede som 8-årig kan du komme ud at sejle i optimistjolle, hvis du kan svømme. Det er aldrig for sent at starte til sejlads, da klubben har mange forskellige jolletyper til både små og store. I ungdomsafdelingen har man følgende jolletyper: Optimist, Zoom 8, Laser, Europa, Feva XL og 29’er.
Skive sejlklub ønsker at lære både piger og drenge at sejle samt at skabe nye og lærerige venskaber.

I vores ungdomsafdeling gør vi meget for at skabe sejlerglæde og sammenhold, og derfor er vores motto Sejlklub for alle.
Vores primære mål er at skabe gode sociale rammer for vores sejlere og give dem spændende oplevelser både til vands og til lands.

Vi sørger for en grundig oplæring i sejlernes ABC og give dem muligheden for at udvikle deres kundskaber indenfor sporten.

Vi satser både på bredden og eliten. Det betyder at du som ung sejler kan vælge at sejle for sjov og du kan stile lidt højere og deltage i stævner hvor dine færdigheder kan testes mod andre sejlere.

Vi har selvfølgelig nogle regler som skal være på plads inden du begynder at sejle og det er vigtigt at dine forældre støtter dig.

Klubben deltager i forskellige stævner rundt omkring i landet, hvor vi håber at flere af vores sejlere vil deltage.

Hvad koster det?

Det er meget billigt at sejle i Skive Sejlklub.

Et medlemskab koster 650,- kr. om året. Dette medlemskab omfatter træning, lån af jolle første år og gratis fysisk træning i vinterhalvåret, hvor vi bl.a. har et samarbejde med Skive Atletik Klub. Redningsvest, våddragt og jollestøvler kan lånes gratis af klubben.

Det er selvfølgelig betinget af om der er ledige joller, og om trænere kan have plads til flere på holdet.

Det er en forudsætning for at blive medlem af klubben, at man tager del i arbejdet for at få det hele til at fungere optimalt. Det drejer sig om de enkelte træningsaftener, stævner og arrangementer. Se forældrepolitik.

Tilmelding sker på sejlklubbens hjemmeside.

Hvornår sejles der?

Sejlersæsonen starter i foråret, typisk i starten af april måned.

Der bliver sejlet tirsdag og torsdag fra kl. 17.00. Det er vigtigt, at jollen er rigget til, og at man er omklædt ca. kl. 16.45.
Der er skippermøde kl. 17.00 hvorefter vi går på vandet. Vi sejler til ca. kl. 19.00, hvorefter vi rigger af og samles for at sige farvel. Ingen forlader klubben før alle joller er sat på plads.

Hvad skal jeg gøre som forældre?

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivillighed, og for at dette kan lade sig gøre, må forældrene være indstillet på at deltage i arbejdet.

Der gøres en aktiv indsats for at få nye forældre til at føle sig velkomne i fællesskabet.

Der laves pr. halve år en vagtplan, hvor alle forældre har vagter og dette slåes op på vores Facebook-side for Ungdom.

Arbejdsopgaverne er: Brovagt eller være med ude i en trænerbåd. Dertil hjælpe børnene med at komme på vandet og få jollerne ind i jollegaragen efter træning.

Alle forældre, der ønsker det, får tilbudt speedbådskørekort efter 1 års aktiv deltagelse i klublivet.

Der gives information til forældrene ved møde før sæsonen og samt løbende via en lukket gruppe på Facebook.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og sommerlejre.

Sådan passer jeg min klubjolle

Når du låner en klubjolle, er det vigtigt at du passer godt på den. Klubjollerne skal holde i mange år, og den der skal låne den efter dig, vil gerne sejle i en pæn og god jolle.

Derfor er der her en kort gennemgang af hvordan du passer din klubjolle.

Før hver sejlads:
Når du rigger jollen til, skal du se efter om alle dele på jollen er der, og ikke har skader. Pust luft i opdriftsmidlerne, så de er helt fyldte. Pas på ikke at puste for meget luft i, da de derved nemt kan ødelægges.

Husk at mastesikringssnoren først må bindes/sættes på, og skødet gøres fast lige inden du sejler ud.

Efter hver sejlads:
Når du kommer ind, skal du huske at løsne mastesikringen og skødet. Når jollen er kommet på land, skyller du sejlet, ror og sværd. Jollen skylles indvendigt og udvendigt. Er der kommet snavs på jollen, som du ikke kan fjernes med vand alene, vaskes jollen med sæbevand. Riggen stilles pænt på plads i jollegaragen.
Husk at se jollen efter, så småskader og manglende dele kan ordnes hurtigst muligt.

I løbet af sæsonen:
I løbet af sommeren, skal du 2 – 3 gange vaske jollen grundigt med sæbevand indvendigt og udvendigt. Når jollen er ren og tør vokses og poleres den. Dette gør, at jollen er mindre modtagelig for snavs, og derfor holder sig pænere og sejler hurtigere.

Hvis der sker skader på jollen:
Hvis der sker skader på jollen eller dens udstyr, skal du straks give besked til træneren eller den materielansvarlige. Husk på at det ikke kan undgås at der kommer skader på materiellet, også selv om man passer godt på det.

Forårsklargøring:
Når du får jollen udleveret, skal du kontrollere at alle dele er tilstede og i orden. Jollen vaskes med sæbevand indvendigt og udvendigt. Når jollen er ren og tør, vokses og poleres den.

Efterårsklargøring:
Når du afleverer jollen ved slutningen af sæsonen, skal den være i samme stand som du modtog den i foråret. Sejlet skal skylles grundigt, og være helt tørt inden det rulles sammen, og mærkes med jollenummer. Bindsler lægges i pose mærket med jollenummer. Ror, sværd, mast, bom og sprydstage vaskes med sæbevand. Jollen vaskes grundigt indvendigt og udvendigt med sæbevand.

Stævner

Hvad er et stævne?

Et stævne er et arrangement for sejlere, som ønsker at sejle kapsejlads med hinanden. Ofte vil der på et stævne være flere baner og der vil ofte sejles i flere bådtyper. På én og samme bane kan man godt afvikle sejladser for optimister og Zoom-joller og Feva-joller samtidigt. Det betyder, at et stævne er en stor oplevelse, uanset om det går godt eller mindre godt på egen bane. Der er masser af større sejlere som man kan kigge på. “Orv – se der – det vil jeg også gerne prøve” effekten skal ikke undervurderes.

Stævnerne arrangeres af sejlklubberne, som udsender invitation til stævnet. Invitationerne findes på klubbernes hjemmesider. De fleste stævner er åbne for alle sejlere fra hele landet. Det er sjovt at prøve sine færdigheder af, og fokus på træningen øges markant, når man ved, at man har et stævne forude, tillige med at det at sejle en hel dag giver masser af god rutine.

Der vil blive lavet en stævnekalender hvert forår der vil blive hængt op i jollegaragen. Den vil typisk blive opdateret flere gange i løbet af sæsonen. Hvis man deltager i et stævne, er det en god idé at hænge en seddel op (se Horsens skemaet) så andre måske også får lyst og man kan arbejde sammen om at komme afsted. Til stævner kan man låne en følgebåd i klubben, hvis man har speedbådscertifikat eller lignende gyldigt bevis.

Forældredrevet

Deltagelse i stævner er noget som arrangeres og drives af sejlernes forældre. Derfor er det vigtigt, at sejlerne og sejlernes forældre kender hinanden godt og har lyst til at tage på tur sammen. Klubbens trænere kan ikke deltage i alle stævner, og som forældre har man således opgaven at hjælpe sejlerne. Samarbejdet mellem sejlerne og deres familier er derfor vigtigt. Der vil i løbet af sejleråret blive arrangeret to stævner, hvor man opfordres til at inviterer hele familien med. I foråret er det typisk til Sunds stævnet medio juni.

https://skivesejlklub.dk/wp-content/uploads/2020/01/IMG_0295-scaled.jpg

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?