HomeSkive SejlklubVinterliggeplads

Regler for Skive Sejlklubs vinterliggeplads for både på udearealet

Skive Sejlklub har et areal på Fjordvej, som vi kan tilbyde vore medlemmer til oplægning af både og master i vinterhalvåret. Sammen med Værftet og vores pladsmand, finder vi et sted til din båd. Der er mulighed for el og vand på arealet. Båden skal stå i et solidt stativ eller bådvogn med navn og tlf. nr.
NB: Der er overdækket mastestativ på den sydlige side af vinterliggepladsen (ud mod den lille fiskerihavn), hvor master gerne må anbringes, når de er afmærket med navn og adr.
Hvis en båd henstår i 2 år uden at blive søsat, kan sejlklubben forlange at få den fjernet på ejerens regning.

Skive Sejlklub kan til enhver tid opsige lejemålet, hvis ordensreglerne ikke overholdes. Betalt leje refunderes ikke ved opsigelse eller fraflytning. Ved opsigelse skal materialer/båd fjernes omgående. Hvis det ikke sker, forbeholder sejlklubben sig retten til at fremlyse og fjerne dette ved hjælp af fogden for ejerens regning. Hvis skyldig beløb ikke indbetales indenfor max. 6 måneder regnet fra betalingsfristen, kan sejlklubben uden yderlig varsel indgive sagen til fogedretten, med henblik på inddrivelse af skyldig restance. Båden vil henstilles på sejlklubbens karantæne plads og der vil blive opkrævet en månedlig takst på kr. 200,- pr. måned

Praktiske oplysninger og ordensregler

Pladsmand: Niels Jørgen Hedevang (40 59 23 78) eller bestyrelsen.

Hvad koster det?

600,- kr. for vinterhalvåret og plus et medlemskab af sejlklubben.
Skal båden stå på land i sommerperioden, skal du kontakte vores pladsmand, og så koster det yderligere 600.- kr.
Vinterpladsen opkræves i november hvert år.
Båden skal mindst være ansvarsforsikret.

Bådstativ

Bådstativ kan evt. lejes eller købes af Værftet.

Optagning og søsætning

Værftet kan påtager sig opgaven, ved at man aftaler tid.

Arealet

Arealet skal holdes fri for affald. Man sørger selv for bortskaffelse.

El

Båden må kun være tilsluttet el-standeren, når der arbejdes på båden. Der er kalkuleret med 135 KW pr. båd og overforbrug afregnes efter måler til de enhver gældende elpriser.

Ved anvendelse af el til opvarmning eller affugtning i større omfang, aftales betalingen med pladsmanden eller bestyrelsen. Der udsendes evt. ekstrafaktura i slutningen af hver regnskabsår af kasseren til den ansvarlig for båden.

Overdækning af båden

Både, der på grund af reparation skal overdækkes i større omfang, kan efter særlig aftale anbringes i byggefeltet syd for Værftet. Ønsker man at overdække sin båd, kan man ansøge Skive Kommune.

Bestyrelsen /Skive Sejlklub

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?