HomeUngdomForældrepolitik

Arbejdet i ungdomsafdelingen hviler på frivillighed, og for at dette kan lade sig gøre, må forældrene være indstillet på at deltage i arbejdet.

Der gøres en aktiv indsats for at få nye forældre til at føle sig velkomne i fællesskabet.

Der laves pr. halve år en vagtplan, hvor alle forældre har vagter og dette slåes op på vores Facebook-side for Ungdom.

Arbejdsopgaverne er: Brovagt eller være med ude i en trænerbåd. Dertil hjælpe børnene med at komme på vandet og få jollerne ind i jollegaragen efter træning.

Alle forældre, der ønsker det, får tilbudt speedbådskørekort efter 1 års aktiv deltagelse i klublivet.

Der gives information til forældrene ved møde før sæsonen og samt løbende via en lukket gruppe på Facebook.

Forældrene opfordres til i videst muligt omfang at tage med deres sejlerbørn, når de deltager i stævner og sommerlejre.

https://skivesejlklub.dk/wp-content/uploads/2019/07/klargøring3.png

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?