Skive Mødet Sejllads 4. Maj

25. marts 2019

Sejlads i forbindelse med Skive Mødet d. 4. maj. Forår,

I forbindelse med Skive Mødet og masser af liv på havnen vil vi gerne bakke op i Skive Sejlklub og sørger for en publikumsvenlig sejlads.

Vi håber at se mange bådet på vandet da arrangementet er gratis.

Stander op er kl. 9.00 og vi sejler ud på vandet kl. 10.

Vel mødt.

1 REGLER
1.1 Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2017 – 2020.
1.2 Deltagerne sejler efter DH målereglen, samt Limfjords Kredsen og SSJ særlige regler. Der gælder også både uden målerbrev. Så meld bare til, vi skal på vandet med så mange både som muligt.

2 DELTAGELSE OG TILMELDING
2.1 Stævnet er åbent for kølbåde med målebrev og uden målebrev (familieløb) eller 2-star.
2.2 Tilmelding på https://www.skivesejlklub.dk/kapsejlads/tilmelding/
2.3 Sidste tilmelding onsdag d. 1. maj 2019. Kl. 20.00.

3 GEBYR
3.1 Tilmeldingsgebyr 0 kr. da vi gerne vil have så mange både så muligt på vandet

4 MÅLEBREV
Informationer om gyldigt målebrev indhentes på www.websejler.dk
4.1 Ændring af målebrev efter tilmeldingsfrist accepteres ikke.

5 SEJLADSBESTEMMELSER
Sejladsbestemmelserne udleveres på dagen.

6 STED
6.1 Stævnet gennemføres ved Skive Havn.
6.2 Start og måltagning på molen ved Moland.

7 TIDSPLAN
7.1 Bureauet åbner kl. 08.00
7.2 Skipper møde ca. kl. 9.00, sammen med standerhejsning.
7.3 Forventet X tid kl. 10.00, dvs. startprocedure indledes kl. 09.55, husk det er forud regnet respit.

8 BANE
Der henvises til sejladsbestemmelserne. Banen vil blive mellem forskellige udlagte bøjer i den sydlige del af fjorden.

9 PRÆMIER
Der vil være moleøl til alle når i kommer på land til et par hyggeligt timer

10 ANSVARSFRASKRIVNING
Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.) Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

11 FORSIKRING
Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på kr. 10.000.000,- eller tilsvarende i anden valuta.

12 YDERLIGERE INFORMATION
Yderligere information fås på www.skivesejlklub.dk og spørgsmål kan stilles til kapsejlads@skivesejlklub.dk Skive Sejlklub

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022