Navigation/Duelighedsbevis i Morsø Sejlklub & Marina – Opstart 8. december

4. december 2020

 Morsø Sejlklub & Marina afholder i vinterhalvåret 2020/2021 kursus i Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere. 

Kurset tilbydes alle der ønsker at tage duelighedsbevis i sejlads med fritidsbåde. Du behøver ikke at være medlem af Morsø Sejlklub & Marina. 

Navigatorisk uddannelse giver ret til at føre fritidsbåde op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre speed-båd. 

På kurset gennemgås: 

  • Jordens inddeling, søkortets opbygning, misvisning, deviation, styrede – sejlede og beholdende kurser, sejlede- og beholdende farter, afdrift for vind og strøm. 
  • Internationale søvejsregler gennemgås, hvor eleverne bl.a. lærer om nødsignaler, lanterneføringer og vigeregler til søs. 
  • Der gennemgås sikkerhed til søs. 
  • Desuden gennemgås godt sømandskab i forbindelse med brug af sit fartøj. 
  • Flere ting vedr. havmiljø, gennemgås, hvilket er en del af kravet vedr. uddannelsen. 
  • Eleverne har mulighed for at lære at sejle en sejl eller motorbåd inden der aflægges praktisk prøve. 

Efter endt kursus kan eleverne gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i den teoretiske del og den praktiske del. 

Efter bestået teoretisk og praktisk del, udstedes der et “Duelighedsbevis” af Søfartsstyrelsen. 

Der kan forventes en del hjemmearbejde.

 

Pris for kurset: kr. 2.000,-

Der må påregnes udgifter til bøger, og søkort med mere ca. kr. 1.400,- samt prøvegebyr. 

Kurset starter 8. december 2020 kl. 19.00, og består af 19 lektioner fordelt hen over vinterhalvåret 2020/2021. Se kursusdage her 

Tilmelding til Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320, e-mail: kokholm49@gmail.com 

På grund af COVID19 er max antal elever 8. 

Du kan finde yderligere oplysninger om duelighedsbevis og prøvekrav mv. på hjemmesiden: Dansk Sejlunion 

Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320. 

Uddannelsesudvalget 

Morsø Sejlklub & Marina 

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022