Trangmanden Rundt

7. maj 2023

SEJLLADSBESTEMMELSER

1 REGLER

1.1 Der sejles efter ISAF kapsejladsregler 2020 – 2024

1.2 Deltagerne sejler efter DH målereglen, samt Limfjordens Sejlsport og SSJ særlige regler. Det gælder også både uden målebrev. Her sejles der i familie løb.

2 DELTAGELSE.

2.1 Stævnet er åbent for kølbåde med målebrev og uden målebrev (familieløb) eller 2-star.

2.2 Tilmelding på https://www.skivesejlklub.dk/kapsejlads/tilmelding/

2.3 Sidste tilmelding torsdag  d. 11. maj. Kl. 20.00.

3 GEBYR:

Startgebyr kr. 50,- som dækker moleøl. Der bliver mulighed for fællesspisning efter endt sejlads for kr. 150,- pr. person.
Beløbet indbetales på mobil pay nr. 37057 eller senest inden skippermødet.

4 MÅLEBREV

4.1 Informationer om gyldigt målebrev indhentes på www.websejler.dk

4.2 Ændring af målebrev efter tilmeldingsfrist accepteres ikke.

5 SEJLADSBESTEMMELSER

Sejladsbestemmelserne som udleveres på dagen.

6 STED

6.1 Stævnet gennemføres ved Skive Sejlklub / Havn.

6.2 Start og måltagning ud for molen ved Moland.

7 TIDSPLAN

7.1 Bureauet åbner kl. 08.00

7.2 Skippermøde ca. kl. 09.00

7.3 Forventet X tid kl. 10.00, dvs. startprocedure indledes kl. 09.55, husk det er forud regnet respit over en dist. 21 sm.

8 BANE

Start ud for Moland, op og ind i Lovns Bredning, styrbord rundt om Trangmanden, retur til Skive, mållinjen ud for Moland, alle farvands afmærkninger skal respekteres, på nær sejlrende bøjerne ind til Skive.

Der kan være andre baner og respittid herom oplyses på skippermødet.

9 PRÆMIER

Der er præmier for hver 3. startende.

Pokalen for hurtigste båd, kan kun vindes af en båd med gyldigt målerbrev.

Sejladsen skydes af senest kl. 16.00, præmie uddeling hurtigst muligt efter sidste båd i mål.

10 ANSVARSFRASKRIVNING

Deltagerne deltager i stævnet fuldstændig på deres egen risiko. (Se regel 4, Beslutning om at deltage.)

Den arrangerende myndighed påtager sig ikke noget ansvar for materielskade, personskade eller dødsfald, der opstår som følge af eller før, under eller efter stævnet.

11 FORSIKRING

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring med en minimumsdækning på kr.
10.000.000,- eller tilsvarende i anden valuta.

12 FORPLEJNING

Der er kaffe og  morgenmad fra lørdag  kl. 08.00.

Der er lørdag  kl. 18,30 fælles spisning, Ta’ selv Tapas buffet kun. Kr. 100,- pr. person. Tilmelding og betaling sammen med bådtilmeldingen, Spisningen er åben  for alle medlemmer, også de som ikke har sejlet

Skive Sejlklub

Kapsejlads udvalg

VIL DU VÆRE EN DEL AF FÆLLESSKABET?

© Copyright Skive Sejlklub 2022